תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר Fast&Crust של חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ.

השימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש ועצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים שלהלן.

כללי

השימוש באתר Fast&Crust כולל במדורים השונים כגון פורומים, בלוגים קבוצות דיון, חנות וכו’, מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, מכשיר טאבלט וכיו”ב.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ליחיד ולרבים כאחד, לפרטים ולתאגידים כאחד.

בתקנון זה

“האתר” – אתר האינטרנט שמופעל ע”י חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ שכתובתו www.fastandcrust.co.il ובאתרים הנגזרים ממנו (Subdomains).

“החנות” – אגף באתר המשמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

“העסק” – חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ, בעלת האתר.

“תוכן/ תכנים” – מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon) וכיו”ב, תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות יוצרים

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בעסק ו/או מטעמו, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לעסק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לעסק.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתו של העסק, בכתב ומראש.

מידע באתר

במהלך הגלישה באתר יוצגו בפניך מידע ותכנים שונים, בין אם באמצעות דפי האתר ובין אם באמצעות קישורים לאתרים חיצוניים. בשימושך באתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי התכנים המוצגים באתר, בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצד שלישי אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה המתבססת על תכנים אלו. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. יתכן והאתר יפנה לספקים חיצוניים, ימליץ עליהם וכו’. אין האתר לוקח כל אחריות על ספקים מכל סוג. האחריות המלאה הינה על הגולש.

רכישה בחנות Fast&Crust

כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות.

הקנייה באמצעות חנות Fast&Crust כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל אדם המבצע הזמנה מצהיר כי הוא קרא והבין את תקנון החנות וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או החנות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבויות הקבועות בתקנון זה.

מכירת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט תותנה בכך שהמוצר שהוזמן קיים במלאי, בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף, ובכך שקיים אישור לביצוע העסקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה את הכרטיס. המכירה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.

במידה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת האתר, אשר תדאג לזיכוי מתאים.

הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

כדי להזמין מוצרים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון), כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, ופרטי כרטיס האשראי.

תשומת לבך מופנית לכך שהגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים באתר, תתבקש לבחור סיסמה ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר. בעתיד כשתבקש לקנות מוצרים נוספים, תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של כל פרטיך. בעת ביצוע כל הזמנה נוספת תוכל לעדכן את פרטיך האישיים ופרטי המשלוח.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את פיין קוויזין קולינריה בע”מ לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לאחר שחברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תוודא חיוב האשראי, שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים או קודי הגישה ישלחו אליך בדואר אלקטרוני (במידה וקיים מרכיב פיזי למוצר הוא ייארז וישלח גם כן). בשלב זה, יישלח אליך אישור בדבר ביצוע המשלוח בדואר אלקטרוני.

במידה ולא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.

הזמנות שגויות

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים, הנהלת החנות לא יכולה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחנות בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידך, תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

פרטיות

הפרטים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח של החנות. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. החנות מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים שאינם קשורים בעסק שהוא בעל האתר למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החנות כלפיך. בנוסף, יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אודותיך או את המידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החנות; (ג) אם החנות תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החנות כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החנות ו/או מטעמה בקשר למסירת הפרטים כאמור.

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים יכולה להיות באופן דיגיטלי (הורדה אלקטרונית) או משלוח של מוצר פיזי בהתאם למוצר שנרכש. הורדה אלקטרונית של המוצר/קובץ תתאפשר מיד לאחר השלמת הרכישה.

אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג. אספקת מוצרים פיזיים תתבצע בידי חברת השליחויות אתה עובדת חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ וזמן האספקה יעמוד על עד 7 ימי עסקים (לא כולל זמן המשלוח אשר אינו תלוי בפיין קוויזין קולינריה בע”מ).

פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תהיה רשאית להעמיד לרשותך את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עמך מראש.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החנות תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ככל שצוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה. אתה או אדם מבוגר אחר מטעמך תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידך באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח. יודגש שמאחר ולחברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ אין שליטה כלשהי על חברת השליחויות, היא אינה יכולה להיות אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים אליך במועד שנקבע לכך. לפיכך, אתה פוטר מראש את חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ מכל אחריות בעניין זה וכל טענה שתהיה לך בעניין זה תופנה על ידך אך ורק נגד חברת השליחויות.

בדרך כלל, משלוח באמצעות חברת השליחויות יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו”ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב.

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שחברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה פיין קוויזין קולינריה בע”מ תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרכושו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או במידה ותסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ. חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

תנאי תשלום

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי טיפול האריזה והמשלוח באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב.

החיוב בפירוט החיובים בדו”ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: “פיין קוויזין קולינריה בע”מ” בנוסף תשלח הודעת SMS למספר הנייד שהוזן במהלך ההזמנה ובה יצוינו פרטי העסקה כולל אזכור בית העסק – “פיין קוויזין קולינריה בע”מ”.

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, וזאת רק בתנאי שלא פתחת את אריזתם המקורית. על אף האמור לעיל, לא ניתן להחזיר או להחליף קלטות, תקליטורים, ספרים ודי-וי-די.

כדי להחזיר את המוצרים, יש לשלוח אימייל למיילinfo@feincook.co.il  ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה עבורך, ופרטי משלוח.

לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי טיפול ומשלוח, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים, עד לתקרה של 100 ש”ח.

מוצרים פגומים ואחריות

מוצרים פגומים יוחלפו במוצרים דומים. באם אין במלאי החנות מוצר דומה, יושב לך כל כספך. להסרת ספק, במקרה שרכשת מוצרים פגומים זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שמפורט לעיל.

במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל למיילinfo@feincook.co.il  ובו ציון תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה ופרטי המשלוח.

אחריות

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה של מוצר פגום יחול האמור בסעיף [“מוצרים פגומים ואחריות”] לעיל.

השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא (as is). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החנות בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ אינה מתחייבת ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.

מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות – תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת.

כמו כן, חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.

תמיכה

חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ תספק תמיכה טלפונית למוצרים שנרכשו דרכה. בכל בעיה או תקלה ניתן לפנות אלינו בטלפון או במיילinfo@feincook.co.il .

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

שונות

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פיין קוויזין קולינריה בע”מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ.

רישומי המחשב של חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת העסק שהוא הבעלים של החנות לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר היא חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ, בית פנרמה, סטודיו 633, דרך בן צבי 84, תל אביב.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 28/12/17 וניתן לשינוי בכל עת ע”י חברת פיין קוויזין קולינריה בע”מ על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה!